r
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Noam Ross f446a7558f Set highlight_outputs to FALSE as default. 1 rok temu
..
addins.R Use styler to style code 1 rok temu
criticmarkup.R Working refactor 1 rok temu
dedoc.R Set default wrapping behavior with options() 1 rok temu
diff.R Set default wrapping behavior with options() 1 rok temu
docx-utils.R BUG FIX: redoc:::assert_redoc() did not produce the expected error message due to typo 1 rok temu
extract-outputs.R Use styler to style code 1 rok temu
get_style_dist.R Fixes for docs without code 1 rok temu
officer-embed.R Use styler to style code 1 rok temu
officer-modify_style.R Use styler to style code 1 rok temu
officer-sections.R Add line numbering 1 rok temu
pandocoml.R Use styler to style code 1 rok temu
preprocessor.R Always use Unix-style newlines 1 rok temu
redoc-package.R Working refactor 1 rok temu
redoc.R Set highlight_outputs to FALSE as default. 1 rok temu
stri-utils.R Always use Unix-style newlines 1 rok temu
utils.R Use styler to style code 1 rok temu
wrap.R Fixes for docs without code 1 rok temu
wrappers.R Fixes for docs without code 1 rok temu